Skip to main content
mann i arbeidstøy i snø til knærne med motorsag

Younes og Adam: Voksenlærlinger i Otera Infra

5. desember 2022

Otera Infra er opptatt av å være en bidragsyter og da spesielt i lokalsamfunnene hvor de har kontorer. Når voksenopplæringen på Mandal videregående skole, Karriere Lindesnes, inviterte Otera Infra til å presentere selskapet for elevene var det en selvfølge å stille opp.

– Etter presentasjonen ønsket vi å snakke med to elever om mulig utplassering. Kriteriene for å få en mulighet i selskapet var alltid å komme på tiden, være pliktoppfyllende selv om oppgavene av og til er litt mindre interessante, ha godt humør og opptre inkluderende. Otera Infra skal til gjengjeld lære dem elektrofaget, forteller Yngve Gundersen Finne, prosjektleder i Otera Infra.

Etter utplassering ble Younes Isaq Alemi og Adam Abu Bakar Abdullah Ibrahim begge tilbudt lærlingeplass.

Fra Afghanistan til Kvinesdal

Younes Isaq Alemi er 40 år og bor i Kvinesdal med kone og barn.

– Jeg kommer opprinnelig fra Ghanzni som ligger en halvtime nord-vest for Kabul i Afghanistan. Der drev jeg og min onkel et mindre grossistfirma som leverte medisiner til apotek i regionen. Året før jeg flyktet fra Afghanistan arbeidet jeg for organisasjonen SDF, som driver opptrening i førstehjelp for kvinner i områder uten sykehus, forteller Younes.

Reisen til Norge tok to år. Younes har nå bodd i Norge i 12 år hvor de siste 9 årene har vært i Kvinesdal.

Etter fire år på voksenopplæringen er Younes glad for å få muligheten til lærlingplass hos Otera Infra.

Fra Nord-Sudan til Mandal

Adam Abu Bakar Abdullah Ibrahim er 28 år og bor i Mandal. Her har han bodd og gått på skole siden 2017, etter ett år i Bergen og ett år i Marnardal.

– Jeg vokste opp på en bondegård i Al Jazeera i Nord-Sudan, cirka to timer fra hovedstaden Khartoum. Vi måtte alle bidra fra en ung alder, forteller Adam.

Som 16 åring begynte han å jobbe i gullgruver. Etter to år med et farlig og ekstremt varmt arbeid reiste han i 2013 til Libya.

– Jeg jobbet to år i Libya som murer før jeg reiste til Norge, sier Adam.

God læring

Det har også vært en god læring for avdelingen i Mandal hvor både Adam og Younes er ansatt.

– Vi som har arbeidet her en stund har tillagt oss en særegen måte å kommunisere på, ved bruk av forkortelser, slang og fagspråk som ikke alltid er like lett å forstå spesielt når morsmålet ikke er norsk. Det har vært en god bevisstgjøring med tanke på egen kommiksjon for å unngå misforståelser som kan lede til uønskede situasjoner. Vi jobber alle for å være de beste forbilder innen fagmessig utførelse og HMS, forteller Yngve.

For Otera Infra er det viktig å være med å utvikle neste generasjons montører, derfor er målet at selskapets lærlinger skal få den beste opplæringen i markedet.

– Adam hadde nok ikke trodd at han skulle begynne på et lærlingeløp som energimontør, men jeg tror han trives i Otera Infra både med det faglige og det sosiale. I perioden frem til nå har det vært gøy å se gleden og entusiasmen både Adam og Younes har for arbeidet vi utfører i Otera Infra, avslutter Yngve.

mann i arbeidstøy arbeider med kabel i grøft
Younes under legging av kabler.
Adam i full sving med å trekke kabler.