Skip to main content

Telecom

Oppland Elektro er et datterselskap av Otera Infra som blant annet leverer komplette løsninger på mobilutbygging.

Vi har bred erfaring i både nyetablering og oppgradering av eksisterende mobillokasjoner, både rooftop og greenfield siter. Vi utfører alt fra grunnarbeid, fundamentering, og montering av master/hytter til fremføring og tilkobling av strøm og montering av radioutstyr. I tillegg kan vi sanere eksisterende master, hytter og fundamenter.

Oppland Elektro utfører både nyinstallasjon og SWAP/oppgradering av RAN og radiolinje installasjoner, samt kraftforsyning til telelokasjoner, både nettforskyning og likeretteranlegg. I tillegg håndterer vi montasje av fjernstyrte bomstasjoner med solcelle anlegg som strømkilde.

Årlig utfører vi funksjonskontroller på elektro og teletekniske installasjoner samt tilstandskontroller på hytter og master, og feil og mangler utbedres.