Skip to main content

Stor oppgradering av Vålerengtunnelen

29. april 2021

Otera Traftec er i full gang med å oppgradere det elektriske anlegget i Vålerengtunnelen. Arbeidene startet i februar 2020.

Det blir etablert to nye tekniske bygg som er plassert på hver side av Vålerengtunnelen. I tillegg kommer det et nytt sedimenteringsbasseng, plassert under brokaret til Lodalsbrua, med elektroteknisk utstyr som tilfredsstiller dagens krav. Dette er også første av to steg for å fullføre ett ekstra spor til Gjøvikbanen som skal legges over tunnelportalen på Lodalsiden.

Økt sikkerhet

Tunnelen blir oppgradert i henhold til dagens krav til sikkerhetsutstyr og brannventilasjon i begge tunnelløpene. Det blir automatisk hendelsesdetektering ved stans i trafikkbildet. Ved ulykker og andre hendelser kan Vegtrafikksentralen samkjøre trafikkstyringssystemet bestående av 208 kjørefeltsignaler og ledskilt.

Som en del av sikkerhetsoppgraderingen blir det installert 26 nye styreskap i tunnel og dagsoner samt 34 nødtelefonskap og nødstasjonskap med brannslukkere. Tunnelen får også installert 26 nye ventilasjonsvifter. I hvert de to tekniske byggene blir det installert en normalstrømtavle og en nødstrømstavle.

I tillegg blir det installert 636 nye energibesparende led armaturer som sammen med optimal lysstyring vil være energi- og kostnadsbesparende.

Trafikkert tunnel

Vålerengtunnelen er en ca. 820 meter lang toløps tunnel på E6 mellom Etterstad og Kværnerdalen. Den ble åpnet i henholdsvis 1987 og 1989, og er en av Norges mest trafikkerte tuneller. Gjennomsnittlige kjører ca 56 000 biler gjennom tunnelen i løpet av døgnet.

Tunnelløpene blir renovert i to faser og nordgående løp ble ferdigstilt i november 2020. Sørgående løp er i sluttspurten av renoveringen og ferdigstilles medio juni 2021.