Skip to main content
store strømmaster i skogen med snø på bakken

Sanering av Vardefjell taubane

13. september 2022

Oppland Elektro AS har fått i oppdrag av Telenor Infra å sanere Vardefjell taubane i Mosjøen.

Den 2,5 kilometer lang taubanen fra 1950-tallet ble bygget i forbindelse med NATO`s anlegg på Vardefjell. På det meste jobbet 12 mann i skift på anlegget.

Oppdraget innebærer blant annet fjerning av 13 stålmaster med en høyde på inntil 18 meter og en vekt på ca 5 tonn per stykk. Mastene blir oppdelt i passende deler slik at de kan flys ut med helikopter i terrenget. Betongfundamentene kappes og pigges i stykker før de også flys ut.

Det er stor spenning knyttet til den nøye planlagte operasjonen med å slakke ut og fjerne bærewire og trekkewire. Bærewiren som er 2,6 kilometer lang og 32 millimeter bred veier rundt 15 tonn, og er oppspent med en motvekt på ca 23 tonn. Trekkewiren på sin side er «bare» 19 millimeter tykk, men er til gjengjeld 5,2 kilometer lang.

Maskinhus i bunnen av taubanen samt lasterampe og kabin skal også fjernes. Maskinhuset huser kjørerom, maskineri, drivverk, samt den 13 meter høye loddsjakten for bærewiren. Dette er et tilleggsoppdrag på rammeavtalen Oppland Elektro har med Telenor Infra.

bildet av et gammelt bygg med grønne trær og blå himmel