Meld inn feil på veilys i Oslo og Akershus

For feilmeldinger pr telefon, benytt deg av Vegtrafikksentralens kontakttelefon 175.

Otera Traftec AS

Bjørumsvegen 27
4820 Froland
Norge

Otera Infra AS

Stemmane 4C
4636 Kristiansand
Norge