Skip to main content

Samferdsel

Otera prosjekterer, modellerer, bygger og drifter elektrisk infrastruktur for offentlig og privat samferdsel. Vi leverer komplette elektriske anlegg til vei og tunnel.

Smartere veier er tryggere veier. Med teknologiske løsninger som gassdeteksjon, hendelsesdeteksjon, kameraer, fiberkommunikasjon til driftssentraler, klimastasjoner og nødsentraler, sørger vi for at både nye og gamle veier og veitunneler blir tryggere.

Otera har flere års erfaring med relevante forskrifter og normer samt kundespesifikke regelverk samt er Norges største driftsentreprenør for elektrotekniske installasjoner langs vei. Vi prosjekterer, modellerer, monterer og vedlikeholder alle typer elektriske anlegg innenfor samferdsel.

Tunnel

Moderne tunneler er proppet med høyteknologi. Vi installerer utstyret som gjør tunnelene sikrere.

Veilys

Godt opplyste veibaner øker trafikksikkerheten. Vi sørger for veilys over hele landet.

Ladestasjoner

Vi bygger moderne ladestasjoner for en stadig økende andel elbiler. Anleggene settes opp over hele landet.