Skip to main content
fire menn smiler etter signert kontrakt
Bildet fra venstre: Øystein Stebekk og Roger Eriksen fra Traftec, Erlend Aksnes og Bjørn Risa fra Risa. Foto: Otera Traftec

Risa og Otera Traftec samarbeider i ny drift- og vedlikeholdskontrakt for Nye Veier

4. september 2019

Otera Traftec har inngått kontrakt med Risa om leveranse av elektro- og automasjonstjenester på drift og vedlikehold for Nye Veier.

– Vi er veldig fornøyd med at kontrakten er signert og ser frem til samarbeidet med Risa og Nye Veier de neste årene. Vi begynte arbeidet med denne kontrakten på nyåret i år, og flere dyktige folk fra Otera Traftec og Roadworks har vært med på jobben, sier daglig leder i Otera Traftec, Øystein Stebekk.

Det er syv veistrekninger, fra Trøndelag til Agder, som omfattes av kontrakten. Otera Traftec har kontrakt på fem av disse strekningene med opsjon på de to andre. Sammen med Risa har Otera Traftec etablert et godt samarbeid med Nye Veier allerede før kontraktarbeidet starter nå i september.

Kontraktsdetaljer
Det er totalt 78 km motorvei hvor 9 km er tunnel og 3 km er bro. Det forventes at fem til syv årsverk sysselsettes i gjennomføringen av kontrakten som har en varighet på fem år pluss opsjoner.

En annerledes prosess
– Roger Eriksen i Otera Traftec skal lede arbeidet i kontrakten. Han har vært med på hele tilbuds og kontraheringsprosessen som har vært annerledes enn det vi har vært vant til fra tidligere. Nye Veier har en kontraktfilosofi hvor det er et stort fokus på at veiene skal være tilgjengelige for trafikantene. Vi er stolte av å vinne denne spesielle kontrakten og ser frem til gjennomføringen, avslutter Stebekk.

Kontrakten vi bli styrt fra hovedkontoret i Froland, mens utførende personell vil hentes inn fra lokale Otera Traftec avdelinger.