Skip to main content

Sylling transformatorstasjon

Oppland Elektro installerer et komplett nytt vern- og kontrollanlegg på Sylling transformatorstasjon V&K for Norpec.  420kV feltene byttes ut i sin helhet, mens resten av stasjonen er på drift.
På resterende spenningsnivåer flyttes kontrollanlegget i etapper over til nytt kontrollhus.

Prosjektdetaljer

  • Kunde:
    Norpec
  • Prosjekttype:
    Oppgradering av transformatorstasjon
  • Tidsrom:
    2019 – 2023