Skip to main content

Renovering av nettstasjon i Vestre Strandgate 9A

Otera Infra fikk i oppdrag på vegne av Agder Energi Nett å totalrenovere nettstasjonen i Vestre Strandgate 9A til REN standard.

Arbeidet som ble utført

 • Skifte av 2x 800kVA trafoer til 630 og 1000kVA
 • Skifte av åpnet høyspentanlegg til SM6 2x IM og 2x QM celler
 • Skifte av åpne lavspenttavler til nye 2500A tavler med effektbryter
 • Rengjøring, sparkling og maling av rommet
 • Nytt jordingsanlegg i rommet
 • Ny belysning og nødbelysning i rommet
 • Bytte av trafodør til brannklasse A60
 • Utbedret og forsterket bærebjelken
 • Produsert og installert ny ramme til trafoluken

Arbeidet ble utført i en av de mest trafikkerte gatene i Kvadraturen i Kristiansand så omfattende skilting og omlegging av trafikken måtte til for å sikre trygg utførelse av prosjektet. Ombygging berørte i tillegg Kristiansand  kino, Caledonien hotell og Parko døgnåpen bensinstasjon, samt noen mindre butikker. Dette medførte en omfattende plan for strømutkobling og omkobling til aggregater. Det ble benyttet to 500kVA og ett 400kVA aggregater for å opprettholde strøm til kundene under ombyggingen som tok fire dager.

Prosjektdetaljer

 • Kunde:
  Agder Energi Nett
 • Prosjekttype:
  Renovering av nettstasjon
 • Tidsrom:
  2020