Skip to main content

Rakkås transformatorstasjon

Otera Infra monterer en nullpunktstransformator (kunstig nullpunkt) for Skagerak Nett. Dette gjøres for å kompensere for kapasitivt overbelastning i nettet.

Det vil monteres opp to nye nettstasjoner. En nettstasjon med en nullpunktstrafo og HS anlegg, og en med en ny jordspole. Dette tilkobles så det eksisterende HS anlegget inne i stasjonen. Halve jobben vår består i arbeid inne i kontrolltavler som igjen er fjernstyrt fra driftssentralen til Skagerak.

Prosjektdetaljer

  • Kunde:
    Skagerak Nett
  • Prosjekttype:
    Nullpunktstransformator
  • Tidsrom:
    2020