Skip to main content

Nettstasjon og kabellegging helsehuset Lyngdal

Otera Infra fikk i oppdrag på vegne av Agder Energi Nett å etablere ny nettstasjon og kabellegging vedrørende det nye helsehuset i Lyngdal. Dette prosjektet er en del av et større P2 prosjekt som omhandler kabling av høyspentlinjen som går forbi dagens helsehus. Dette medføre samhandling med flere aktører som utbygger, utbyggers entreprenør, konkurrerende entreprenørselskap og AE Nett som er vår hovedkunde.

Prosjektet krevde innvendig bygging av betongkiosken med trafo. Dette vil si montering av transformator og høyspentanlegg inkludert trekke inn høyspentkabler og terminerer disse samt koble protodurkabler mellom høyspent anlegg og trafo og terminere disse. Det ble lagt lavspentkabler fra transformator gjennom vegg til sluttkunden. I tillegg har Otera Infra hatt ansvaret for kabelleggingen og etablering av fiberrør i grøften.

Prosjektdetaljer

  • Kunde:
    Agder Energi Nett
  • Prosjekttype:
    Elkraft nyanlegg
  • Tidsrom:
    2019 – 2020