Skip to main content

Mobile omformere Egersund

Bane NOR skal fornye Kjelland omformerstasjon i Eigersund kommune. I den forbindelse er det etablert en beredskapsplass med et mobilt statisk omformeranlegg for forsyning av elektrisk effekt til togtrafikken i ombyggingsperioden. Anlegget omformer elektrisk effekt (10MVA) fra 50 kV, 3 fase og 50 Hz til 15 kV, enfase og 16,7 Hz. Prosjektet innebærer demontering av mobil statisk omformer i Larvik, transport fra Larvik til Egersund, montering i Egersund samt noe ombygging av anlegget.

Om arbeidet

Omformeren er bygget opp som en «plug and play» containerløsning bestående av 5 containere og 2 transformatorer. Containere og transformatorer ble koblet fra og demontert før de ble løftet på lastebiler for frakt til Egersund. I Egersund ble de losset på anleggsplassen og montert opp igjen med ny layout. Anlegget skal så kobles til Lyse Elnett og jernbanen før det testes og igangkjøres.

En container og en transformator er byttet ut grunnet endret spenningsnivå i Egersund. Den største containeren som er 16m lang inneholder skjør kraftelektronikk, så varsomhet ved alle løft har vært et viktig element i prosjektet. Ifm. transporten skulle også alle transporter krysse jernbanen så kjøreledning måtte kobles ut og togtrafikken stanses. Dette gjorde at planlegging og koordinering måtte gjøres svært nøye for å treffe med tidspunkt for utkobling.

Prosjektdetaljer

  • Kunde:
    Bane NOR Energi
  • Prosjekttype:
    Mobile omformere
  • Tidsrom:
    2020