Skip to main content

Ladestrømsanlegg Bastø Fosen

Otera Infra bygger 11 kV ladestrømsanlegg for Landstrøm Horten i samarbeid med Siemens. Ferjesambandet Horten-Moss er Norges mest trafikkerte, og ifølge Bastø Fosen blir dette verdens største batteriferge som bygges for hel-elektrisk drift.

Nye Bastø Electric skal ligge 11 minutter på hurtiglading. Nettet leveres av Skagerak Nett AS og blir belastet 9 MW med spenning på 11 kV. Otera har fått jobben med å utføre regelmessig service på alle kritiske komponenter i anlegget, og skal sørge for at anlegget til en hver tid, er i tråd med gjeldende forskrifter. Det vil utføres service på høyspentpluggen til skipene ca. hver måned.

Prosjektdetaljer

  • Kunde:
    Landstrøm Horten
  • Prosjekttype:
    Ladestrømsanlegg og drift
  • Tidsrom:
    2020