Skip to main content

Holmestrandsveien transformatorstasjon

Otera Infra utvider Holmestrandsveien transformatorstasjon med et nytt 11 kV anlegg. Eksisterende anlegg tilkobles det nye anlegget med HS kabler, og de underliggende kablene blir lagt om for Glitre. Det er et komplekst prosjekt hvor vi også tilkobler all styring som kommer fra kontrolltavlene og fjernkontrollen.

Når det nye anlegget er klart skal det byttes tre 52 kV spenningstrafoer som står i tredje etasje. Det vil si at det må kobles ut et 52 kV felt som vil skape ringvirkning på mye underliggende nett.

Prosjektdetaljer

  • Kunde:
    Glitre Energi Nett AS
  • Prosjekttype:
    Utvidelse av transformatorstasjon
  • Tidsrom:
    2020 – 2021