Skip to main content

Flo og Blakset tunnelene

Otera Traftec er underentreprenør for Hæhre Entreprenør, og håndterer prosjektering og elektro installasjon på to nye tunneler i forbindelse med rassikringsprosjekt for Vestlandet fylkeskommune. Blaksettunnelen er 1200 meter, og Flotunnelen er 3800 meter.

Prosjektering og bygging av tunnelene er modellbasert. Begge tunnelene er rassikringsprosjekter i Stryn kommune og er på to forskjellige fylkesveier. Det er 30 minutter kjøretid mellom tunnelene, så det har vært litt utfordring med transport mellom tunnelene.

Flo tunnelen er en smal tunnel med T5,5 profil. I dette prosjektet har planlegging og samarbeid med hovedentreprenør vært særs viktig. Tunnelen har 32  SOS skap, to tekniske bygg, ett radiobygg, seks ventilatorer og stengepunkt i dagsoner.

Blaksett tunnelen er en T8,5 profil med helning på 6,5 %. Det er derfor noen flere ventilatorer i denne tunnelen, selv om den er kortere enn Flo tunnelen, for å klare skyvkraften i retning nedover. Tunnelen har 12 SOS skap, ett tekniske bygg, ett radiobygg, 12 ventilatorer og stengepunkt i dagsoner.

Prosjektdetaljer

  • Kunde:
    Hæhre Entreprenør
  • Prosjekttype:
    Ny tunnelinstallasjon
  • Tidsrom:
    2020 – 2022