Skip to main content

Elektro nyinstallasjon: E39 Mandal øst – Mandal by

Otera Traftec er underentreprenør for Hæhre Entreprenør på Nye Veier prosjektet E39 Mandal øst – Mandal by.

Det skal bygges totalt 14 kilometer ny vei. Det blir ny firefelts vei på E39 mellom Dølekrysset og Mandalkrysset, og ny tofelts midlertidig E39 mellom Mandalkrysset og Imekrysset. I tillegg kommer det en ny tilførselsvei fra RV455 til ny E39 ved Mandalkrysset.

Det blir fire nye broer og tre helt nye kryssområder samt utbedring av to eksisterende. Det kommer en ny tunnel med full sikkerhetsutrustning og totalt på prosjektet er det ca 450 veilyspunkter.

Dette er en total underentreprise hvor vi gjorde prosjektering samt produksjon og bygging av all elektro relatert installasjon. Dette prosjektet er det første vi modellerte hele prosjekteringen i 3D, og det ble en helt ny måte å forholde seg til prosjekteringen på. I 3D går man inn i modellen og ser i detalj hvordan det er tenkt løst.

Prosjektdetaljer

  • Kunde:
    Hæhre Entreprenør
  • Prosjekttype:
    Elektro nyinstallasjon
  • Tidsrom:
    2021