Skip to main content

Drift og vedlikehold elektriske anlegg Sør-Rogaland

Otera Traftec har kontrakt med Statens vegvesen region vest vedrørende drift og vedlikehold elektriske anlegg i kommunene Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Forsand, Strand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy og deler av Hjelmeland.

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene på:

 • riksveger
 • riks-g/s-veger
 • fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg
 • sideområder
 • utstyr og installasjoner

Oppdraget gjelder all planlegging, styring, utførelse og dokumentasjon av komplett drift og vedlikehold på strekningene. Herunder også kontinuerlig døgnvakt for feil, hendelser og ulykker på kontraktsområdet.

Prosjektdetaljer

 • Kunde:
  Statens vegvesen
 • Prosjekttype:
  Drift og vedlikehold
 • Tidsrom:
  2018-2020