Drift og vedlikehold elektriske anlegg Aust-Agder

Otera Traftec har kontrakt med Statens vegvesen region sør vedrørende drift og vedlikehold elektro- og automasjonstjenester i tidligere Aust Agder fylke.

Herunder funksjonsansvar, drift og vedlikehold på:

 • Riksveier
 • Riks-gang og sykkelveier
 • Fylkesveier
 • Fylke-gang og sykkelveier

Tilhørende er også sideanlegg, sideområder, utstyr samt andre spesielle installasjoner.

Oppdraget gjelder all planlegging, styring, utførelse og dokumentasjon av komplett drift og vedlikehold på strekningene. Herunder også kontinuerlig døgnvakt for feil, hendelser og ulykker på kontraktsområdet.

Prosjektdetaljer

 • Kunde:
  Statens vegvesen
 • Prosjekttype:
  Drift og vedlikehold
 • Tidsrom:
  2018 – 2021
Otera Traftec AS

Bjørumsvegen 27
4820 Froland
Norge

Otera Infra AS

Stemmane 4C
4636 Kristiansand
Norge