Bråten transformatorstasjon

Otera Infra monterer nye 132 kV overspenningsavledere på tre krafttransformatorer for Kragerø Energi. Dette gjøres for å verne kritiske komponenter som skal sørge for at eksisterende anlegg ikke får tilført overspenninger fra eksempelvis lynnedslag.

Prosjektdetaljer

  • Kunde:
    Kragerø Energi AS
  • Prosjekttype:
    Overspenningsavledere
  • Tidsrom:
    2020
Otera Traftec AS

Bjørumsvegen 27
4820 Froland
Norge

Otera Infra AS

Stemmane 4C
4636 Kristiansand
Norge