Skip to main content
arbeidere på kurs ifm brannsikkerhet

Oteraskolen

6. september 2022

I Otera er det fokus på at den ansatte skal få utvikle seg og ha en meningsfylt arbeidsplass. I denne bransjen, som i mange andre, blir det også stadig større krav til formell kompetanse og dette har lagt grunnlaget for Oteraskolen.

Oteraskolen er selskapets interne kompetanseprogram, og ivaretar all opplæring, fra lovpålagte kurs til lederutvikling.

– Det kreves stadig mer av den enkelte ansatte og oss som selskap. Dette gjelder for montøren som er ute i felt, prosjektledere, administrasjon og alle andre involverte. For å være en attraktiv tilbyder av våre tjenester, så er det av absolutt viktighet at vi både opprettholder og styrker kompetansen vår, forteller Allan Wetrhus, kompetanseansvarlig i Otera.

Sikre kompetansen

I Otera er det mange varierte arbeidsoppgaver og hver enkelt ansatt har sin unike kunnskap. Dette gjør at det kan være ganske utfordrende å ivareta og utvikle kompetansen i Otera. Behovene i de ulike avdelingene kan også være forskjellige, samt at den ansattes kompetansebehov er variert, kompleks og ikke minst i stadig behov for oppdatering.

Oversikt over den ansattes kompetanse og kompetansebehov er nødvendig for å sikre kontroll og kursplan for den enkelte og avdelingen. HRM-systemet 4Human er kritisk for å kunne ivareta dette. Systemet gjør det også enkelt å synliggjøre ansattes kompetanse og hente ut CVer ved enkeltoppdrag eller større anbud.

Utvikling av ansatte

Allan Wetrhus, kompetanseansvarlig i Otera.

I dagens samfunn er det stor konkurranse om de beste talentene, og det er viktig å kunne tilby mer enn «kun» en jobb. Utviklingsmuligheter er viktig for mange, også for de med lang fartstid i selskapet, og i Otera skal den ansatte få mulighet til å utvikle seg. Oteraskolen skal i samarbeid med leder bistå den ansatte med å lage en plan for videre utvikling.

– Et eksempel på dette er Otera sin satsning på lederutvikling. En leder i dag må ofte prioritere administrasjon fremfor fag, og det er derfor viktig at alle ledere innehar nødvendig kompetanse også på dette feltet. Videreutvikling og faglig påfyll for ansatte er et annet eksempel. Vi jobber også med et mentorprogram, avslutter en entusiastisk Wetrhus.