Skip to main content

Otera Traftec oppgraderer det elektriske anlegget i to tunneler på E39 i Alver kommune

9. desember 2022

Otera Traftec har signert kontrakt med Statens vegvesen om utskiftning av belysningsanlegget i Mundalsberg og Bjørsvik tunnelene på E39 i Alver kommune i Vestland.

I 2016 ble begge tunnelene oppgradert med blant annet nytt belysningsanlegg, men materialkvaliteten på lysarmaturene som ble installert har sannsynligvis vært for dårlig. Som et resultat av dette har noen armaturer med fester eiret i stykker som antakeligvis skyldes for høyt kobberinnhold i aluminiumslegeringen.

Arbeidet består i å demontere all belysning på kabelstige i tunnelheng, og installere ny og levere dette til godkjent mottak. Dette omfatter både innkjøringsbelysning og indre sone belysning.

Eksisterende anlegg i Mundalsbergtunnelen består av ca. 240 armaturer inklusiv tilhørende installasjoner, og i Bjørsviktunnelen er det ca. 165 armaturer inklusiv tilhørende installasjoner. Det nye anlegget i Mundalsbertunnelen vil ha rundt 198 armaturer og i Bjørsviktunnelen ca. 187 armaturer.

– Det blir færre armaturer i Mundalsbergtunnelen, men de nye lampene har mye bedre effekt. Armaturer og optikken er i konstant utvikling, forteller André De Presno, driftsleder prosjektavdelingen i Otera Traftec.

Tunnelene har en lengde på henholdsvis ca. 1085 meter og ca. 845 meter.

Arbeidet med tilrigging har begynt, og det vil bli fult kjør på anlegget i fra første uken i januar 2023. Arbeidene vil foregå på natt, med kolonnekjøring mellom klokken 22:00-05:30, og er planlagt ferdigstilt i februar/mars.