Skip to main content

Otera Traftec har montert en unik lysopplevelse i Spiralen

21. april 2021

Otera Traftec har bistått Drammen kommune med å skape en helt spesiell visuell opplevelse i Spiralen, en heliksformet biltunnel, som ligger i Bragernesåsen i Drammen.

Fordelt over seks grupper er nærmere 150 armaturer med spesiell effektbelysning installert. De er programmert til å skifte farge etter tiden på døgnet og hvilken etasje man befinner seg i. Det er fire ulike lyssettinger i løpet av døgnet; morgen, ettermiddag, blåtime og kveld/nordlys. I tillegg er det dekorert med troll i en nisje inne i Spiralen som også har effektbelysning.

Spiralen har i tillegg hatt en sikkerhetsoppgradering, og har nå fått nye SOS-skap, nye tekniske bygg, ny tunnelbelysning og ny brannventilasjon. Drammen kommune bruker også tunnelen til sandlager. Det betyr at mindre strøbiler/traktorer henter sand i tunnelen. Det er derfor nå installert kameradeteksjon som kan skille på størrelse på kjøretøy og LED variabelt skilt som varsler bilister når disse er i nærheten.

Spiralen har en rett inngangssone før den går i 6,5 sirkler med ca. 35 meters radius opp til Spiraltoppen som er Drammens tak. Den ble bygget i perioden 1953 til 1961, og er 1650 meter lang. Det er ca. 160 høydemeter fra bunn til topp.

Prosjektet som hadde en varighet for Otera Traftec på seks måneder ble avsluttet i desember.