Skip to main content
fornøyd mann med tommel opp
André De Presno etter endt fagprøve ved SOS-kiosken på prøvestasjonen. Foto: Otera Traftec

Otera Traftec har etablert prøvestasjon i Agder for fagprøver innen elektrikerfaget

19. juni 2019

Prøvestasjonen, som er rettet mot samferdsel elektro, er et samarbeid mellom ELFO, EOSØR, fagprøvenemda i Aust-Agder og Otera Traftec.

Bakgrunnen for etableringen er at lærlinger skal, så langt det er mulig, avlegge fagprøve innen de tekniske områdene de har arbeidet med i læretiden. Otera Traftec ser det som en del av sitt naturlige samfunnsansvar å sørge for rekruttering, opplæring og utvikling av mennesker som ønsker å jobbe med elektrofagfeltet.

Elektrohverdagen

I prosessen med å etablere prøvestasjonen har Otera Traftec fått mulighet til å vise fagprøvenemdas medlemmer hva elektrohverdagen består av innen samferdselssegmentet, noe som ble satt stor pris på av nemdas medlemmer. I tillegg har nemda deltatt på befaring på prosjektet E18 Arendal-Tvedestrand hvor de fikk et innblikk i hvordan en tunnelinstallasjon utføres.

Selve prøvestasjonen består av et teknisk bygg og en «tunnel». I tillegg er det planlagt et utvendig anlegg som inkluderer blant annet veilys. Statens vegvesen har også vært deltakende i prosjektet og bidratt med en SOS-kiosk. Prøvestasjonen skal i hovedsak bidra med opplæring av lærlinger som er under fagutdanning mot elektrikerfaget samt for avlegging av fagprøve. På sikt skal prøvestasjon videreutvikles med tanke på tekniske innretninger. Det skal bli mulig å montere, programmere og teste i kontrollerte former, samt lære og øve på momenter som vil gjøre utførsel og montasje lettere i det daglige.

Etablering av prøvestasjonen er realisert med kompetanse fra Otera Traftecs prosjektavdeling. Primus motor Jimi Nielsen er stasjonsansvarlig og lager/utvikler fagprøvene som lærlingene skal igjennom.

Fagprøven i elektro

På en fagprøve testes kandidatene i en typisk samferdselsinstallasjon. Kandidatene skal prosjektere, risikovurdere, planlegge og utføre en installasjon. Arbeidet skal gjennomføres med de hjelpemidler som brukes til daglig, alt fra plattformlift til kranbil og måleinstrumenter. Kandidaten skal også utarbeide relevant dokumentasjon. Fagprøveoppgavene lages hos Otera Traftec og oversendes fagprøvenemda i forkant av fagprøven. Fagprøven starter på en fredag, med oppmøte på Sam Eyde VGS. Der utføres prosjekteringen og planleggingen, før materiell og utstyr bestilles. Påfølgende mandag starter arbeidet på Blakstadheia, med avsluttende gjennomgang på fredagen. Kandidaten går da gjennom arbeidet sammen med fagprøvesensorene hvor de også gjennomgår en muntlig utspørring. Utfallet av utført arbeid og den muntlige gjennomgangen avgjør om kandidaten består eller ikke.

Hittil har det vært gjennomført to fagprøver på prøvestasjonen. De to kandidatene har bevist gjennom godt utført arbeid og solide muntlige besvarelser, at de har den kunnskapen som kreves for å kunne smykke seg med tittelen elektriker. Vi gratulerer!