Skip to main content
parkerte liftbiler utenfor gule garasjedører

Otera Traftec fortsetter oppgraderingen av bilflåten

23. juni 2022

Otera Traftec planlegger, bygger og drifter elektrisk infrastruktur for offentlig og privat samferdsel. Ettersom selskapet leverer komplette elektriske anlegg til vei og tunell er kjøretøy av forskjellige slag et av de viktigste verktøyene for ansatte.

Liftbiler for arbeid i høyden er essensielt for selskapet. I løpet av andre kvartal i 2022 fortsetter Otera Traftec å fornye flåten med fem nye liftbiler.

Fire av disse liftbilene er forberedt for hybrid teknologi, der selve kurvliften kan gå på elektrisk strøm og bilen går på diesel med EUR6 motor. Bilene skal gå i Østlandsregionen fra Drammen til svenskegrensen og opp til Innlandet.

De siste 18 månedene har Otera Traftec oppgradert bilparken med ni nye liftbiler.

– Slike investeringer og fornyelsen av flåten er et viktig steg i fornying av verktøy for våre ansatte samt reduserer CO2 utslipp, forteller Bjørn Erik Norman, markedssjef i Otera Traftec.