Skip to main content

Otera Traftec fortsetter å drifte og vedlikeholde elektriske anlegg i tunneler og veilys i Agder

21. juni 2021

Fra 1. september har Otera Traftec ansvaret for drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg på og langs riks- og fylkesveier i hele Agder.

Det er tre driftskontrakter som har vært lyst ut. Fylkesveiene er delt opp i Øst og Vest hvor fylkeskommunen har ansvaret, og har en varighet på fem år. Den tredje kontrakten som går på riksveier, har Statens vegvesen ansvaret for og kontrakten har en varighet på to år.

– To av de tre kontraktene driftes av Otera Traftec i dag. Vi er veldig godt fornøyde med å øke i tidligere Vest-Agder og få tilslag på alle tre drifts- og vedlikeholdskontraktene i Agder, sier Tone Lommerud Hansen, avdelingsleder Agder i Otera Traftec.

I tillegg til håndtering av oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av elektriske anlegg på veinettet omfatter kontrakten blant annet funksjonstesting og internkontroll. I tillegg utføres periodiske arbeider, reparasjon av skader og utskifting/installasjon av objekter på veinettet i Agder.

Kontraktene gjelder også all planlegging, styring, utførelse og dokumentasjon av komplett drift og vedlikehold på strekningene.

– Av miljøtiltak så kommer det til å bli byttet mange armaturer i løpet av kontaktene. Vi går da fra NaH til mer miljøvennlige LED lys. LED lys sørger for en bedre opplyst vei samt utslippene og kostnadene går ned, avslutter Hansen.