Skip to main content
fire smilende menn som har signert kontrakt
Kontrakten ble signert torsdag i det gamle Murisør-bygget på Lohnelier industriområde. F.v. Harald Kjetil Glendrange (ass. prosjektleder) og Hans Olav Omnes (prosjektleder) i AF Anlegg og Aslak Andersen (daglig leder) og Per Mikalsen (Innkjøpsleder) i Otera Infra (Foto: Jon Aamodt)

Otera Infra signerer kontrakt med AF Gruppen

20. desember 2018

Otera Infra signerer kontrakt med AF Gruppen for leveranse av elektro på E39 mellom Kristiansand og Mandal.

Otera Infra AS signerte 20. desember 2018 kontrakt med AF gruppen om levering av elektro til prosjektet E39 Kristiansand Vest – Mandal Øst. Kontrakten er det største utbyggingsprosjektet i Otera Infras historie med en størrelse på omkring 400 millioner. Sluttkunde er Nye Veier AS.

Nye Veier skal bygge ny firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t for den 19 kilometer lange strekningen. Utbyggingen starter i området Breimyr i Kristiansand og ender ved Døle bru i Mandal kommune. Strekningen går gjennom kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal. Strekningen skal være ferdig bygd høsten av 2022.

Kontrakten mellom Otera Infra og AF gruppen består av komplett elektroleveranse som inkluderer veg- og tunnelbelysning, sikkerhetsutrustning og sikkerhetssystemer som automatisk hendelsesdetektering og kamerasystemer.

– Prosjektet passer godt inn i vår portefølje av kontrakter. I dag bygger Otera elektroanlegget på E18 Arendal – Tvedestrand som skal være ferdig neste år. Vi har god erfaring med samarbeidet med AF og ser frem til videre samarbeid med dem, sier daglig leder i Otera Infra, Aslak Andersen

God erfaring fra E18 Arendal – Tvedestrand

– Vi i AF Anlegg er svært godt fornøyd med å ha fått med oss Otera på laget. Vi har gode erfaringer fra samarbeidet på E18 Arendal – Tvedestrand og ser frem til et godt samarbeid også på E39 Kristiansand Mandal, sier prosjektleder Hans Olav Omnes i AF Anlegg.

– Samlet har vi nå i Roadworks konsernet gjennom Otera Infra og søsterselskapet Traftec fått tilliten til å sørge for elektroarbeidene på Nye Veier sine prosjekter langs E18 og E39 med oppgradering av Kjørholt og Bamble tunneler, E18 Rugtvedt-Dørdal, E39 Mandal øst – Mandal by, E18 Tvedestrand-Arendal og nå den største på E39 Kristiansand Vest – Mandal Øst. Dette er vi oppriktig stolte over å ha fått til, sier konsernsjef i Roadworks, Jan Tore Klemmetsen