Skip to main content
tre elkraftmontører går smilende i snøen

Otera Infra ISO-sertifisert

10. juni 2020

Otera Infra er ISO sertifisert etter standardene ISO9001:2015, den internasjonale standarden for ledelsessystem for kvalitet, ISO14001:2015, den internasjonale standarden for miljøstyring og ISO45001:2018 den internasjonale standarden for arbeidsmiljø.

Som arbeidsgiver og leverandører må vi tilpasse oss et marked som stadig er i endring. I tillegg må vi levere i henhold til forventninger fra ansatte og kunder. Vi ønsker å sikre at vi har styringssystem som gjør at vi leverer tjenester og produkter som avtalt, miljøvennlige bærekraftsløsninger, samtidig som vi kontinuerlig jobber med sikkerhet og arbeidsmiljø. I tillegg sikrer dette arbeidet en god oversikt over hvilke systemer som brukes og hvilke rutiner som følges i selskapet.