Skip to main content
Foto: Agder EnergiNettAS

Otera Infra inngår storkontrakt

26. september 2022

Agder Energi Nett har valgt Otera Infra som A leverandør til rammeavtalene på SmartNett Sør. Otera Infra skal levere utbyggings-, drifts- og vedlikeholdstjenester i Agder.

Rammeavtalene gjelder oppdrag knyttet til anlegg, installasjoner, distribusjonsnett og regionalnett i områdene som tilsvarer gamle Vest- og Aust-Agder. Det er to avtaler i hvert område som er fordelt på A og B leverandører. A leverandøren har en større andel av volumet og ansvaret for beredskapslageret. Otera Infra blir A leverandør på begge områdene.

Foto: Agder EnergiNettAS

Rammeavtalene går over tre år med mulighet for opsjon i inntil tre år.

– Dette er viktige rammeavtaler for Otera Infra. Vi har et godt samarbeid med Agder Energi Nett på den nåværende rammeavtalen, og er svært glade for at samarbeidet fortsetter, sier Aslak Andersen, daglig leder i Otera Infra.

– Leveransene det nå er inngått avtale om skal bidra til at Agder Energi Nett når sine mål om god forsyningssikkerhet, stor sluttkundetilfredshet og ivaretakelse av samfunnsansvaret. Teamet i Agder Energi Nett som har arbeidet med anskaffelsen er meget fornøyd med resultatet av konkurransen. Vi ser frem til å kunne videreføre samarbeidet med Otera Infra, forteller Jon Larsen-Frivoll, seksjonsleder Innkjøp og IKT i Agder Energi Nett.

Behov for flere ansatteenergimontør i stolpene grønne marker og blå himmel

Rammeavtalene med opsjoner vil ha en estimert omsetning på over en milliard for Otera Infra, noe som gjør oss til en langsiktig og trygg arbeidsgiver, sier Andersen.

Otera Infra nærmer seg 270 ansatte, og de nye rammeavtalene gjør at selskapet planlegger flere ansettelser i nærmeste fremtid.

– Vi søker nå etter dyktige montører, montørledere og prosjektledere med tilholdssted i Agder. Otera Infra er et fremoverlent selskap som er spennende å jobbe i, avslutter Geir Olav Uppstad, ansvarlig for SmartNett Sør-avtalen i Otera Infra.

For mer informasjon
Aslak Andersen, daglig leder, Otera Infra
M 926 13 701 | aslak.andersen@otera.no

—-
Om Otera Infra
Otera Infra AS er blant landets ledende tekniske entreprenører innen elkraftmarkedet. Selskapet har rundt 270 ansatte med hovedkontor i Sørlandsparken i Kristiansand. Otera Infra har avdelingskontor i Agder, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Viken, Vestland og Innlandet. Otera Infra har datterselskapet Oppland Elektro med nærmere 70 ansatte og hovedkontor på Gausdal. Otera Infra er en del av Otera AS som eies av Roadworks (80,5 prosent) og Agder Energi (19,5 prosent).

Om Agder Energi Nett AS
Agder Energi Nett AS er blant de fire største nettselskapene i Norge og har ca. 207 000 nettkunder. Selskapet er en del av Agder Energi-konsernet, som er blant Norges største energiprodusenter. Konsernet er eid av kommunene i Agder-fylkene (54,5 %) og Statkraft Holding (45,5 %).