elkraftmontør jobber på transformatorstasjonen

Otera Infra har signert ny rammeavtale med Skagerak Kraft

30. november 2021

Rammeavtalen Otera Infra har signert med Skagerak Kraft omfatter høyspent (66 – 300kV) brytervedlikehold i fylkene Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark. Otera Infra har også eksisterende rammeavtale som går i ut desember i år.

Arbeidet består i å teste overgangsmotstand på strømbanene på skillebrytere, hastighetsmåling av effektbrytere og en generell sjekk av kontrollskap og signalkabler. Det utføres også kontroller på at signaler med bryterstillinger kommer frem til driftssentral samt tilstand på betjeningsskap og eventuelle motorstyringer. Når alt er testet, så smøres kontaktflater opp med nytt kontaktfett før brytere spenningsettes.

Kontraktsperioden går over 3 år med mulighet til forlengelse på 1+1 år.

– Vi har et godt samarbeid med Skagerak Kraft på nåværende rammeavtalen og er svært glade for at denne fortsetter. Vi får også muligheten til å bidra i en beredskapsordning i denne avtalen, sier Charles Wilhelmsen, avdelingsleder Grenland i Otera Infra.

Otera Traftec AS

Bjørumsvegen 27
4820 Froland
Norge

Otera Infra AS

Stemmane 4C
4636 Kristiansand
Norge