Skip to main content

Otera Infra bistår med feilretting etter helgens storm i Vest-Telemark

25. november 2021

Otera Infra bistår Vest-Telemark Kraftlag (VTK) med opprydding og feilretting etter helgens storm. Arbeidet består i å fjerne trær fra linjene og bytte ut stolper og traverser samt skjøting av linjestrekk.

– Dette arbeidet er risikofylt og farlig, men våre montører har HMS og egen sikkerhet, som førsteprioritet. Våre mannskaper har også lang og god erfaring fra denne type arbeid, og ikke minst lokalkjennskap til VTK sitt forsyningsområde, sier Charles Wilhelmsen, avdelingsleder Grenland i Otera Infra.

Arbeidet foregår i krevende terreng. Alle VTK sine kunder har nå fått strømmen tilbake, men mye av LS nettet ligger fortsatt på bakken. Feilrettingen fortsetter ut neste uke.

– En stor takk til våre mannskaper som rykket ut på natten, slik at de var klare på arbeidssted, så raskt lyset var fremme, avslutter Wilhelmsen.

ødelagte strømlinjer etter storm ødelagte strømlinjer etter storm ødelagte strømlinjer etter storm