Samfunnsansvar

Otera er en viktig leverandør i en samfunnskritisk bransje. Vi er miljøbevisste og opptatt av fag, helse, miljø og sikkerhet. Vi skaper lønnsomme arbeidsplasser med betydelige ringvirkninger, og vi har en høy etisk standard.

Vår kjernevirksomhet er i seg selv samfunnsbyggende. En del av vårt DNA er å ta ansvar for samfunnet vi er med på å bygge.

Etiske retningslinjer

Det vi gjør påvirker samfunnet rundt oss. Våre etiske retningslinjer er av stor betydning for å sikre enhetlig og profesjonell opptreden og at vi påvirker samfunnet på en positiv måte.

I Otera skal vi ha en høy etisk standard i alt vi foretar oss, slik at vi sikrer vår konkurransekraft og vårt omdømme. Det er vår plikt å handle med integritet og i samsvar med lover og regelverk. Oteras etiske retningslinjer skal fungere som veiledning for våre handlinger, og gjelder for alle ledere ansatte, tillitsvalgte, styremedlemmer, innleide og andre som opptrer på vegne av Otera.

Miljø- og klimapåvirkning

Vi skal være så klimanøytrale som mulig. Vi er opptatt av å redusere energiforbruket i egne bygg, og av å samarbeide med relevante partnere for å minimere utslipp fra bilene våre. Vi har et mål om å øke antallet videokonferanse for å redusere antallet reiser.

Otera Traftec er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001:2015. Målsetningen er at hele Otera skal sertifiseres etter denne standarden.