Skip to main content

Leverandører

Vi er en profesjonell innkjøper, og en pålitelig partner som behandler våre leverandører likt.

Innkjøp av varer og tjenester er basert på anbudskonkurranser til prosjekter og rammeavtaler med grossister og direkteleverandører.

Vi setter tydelige krav til HMS, kvalitet, miljø, etiske retningslinjer og god forretningsskikk hos våre leverandører og samarbeidspartnere.

EHF-faktura
Otera aksepterer kun EHF-faktura. Elektronisk faktura reduserer behandlingstiden og sparer miljøet. Alle fakturaer må ha et ordrenummer eller prosjektnummer og en kontaktperson.

Benytt organisasjonsnummer
Otera Infra AS – 995 845 067
Otera Traftec AS – 897 603 632

Kontakt

Per Mikalsen

Direktør innkjøp og kontrakt
Otera Infra

Svein Erik Fone

Innkjøpssjef
Otera Traftec