Leverandører

Vi er en profesjonell innkjøper, og en pålitelig partner som behandler våre leverandører likt.

Innkjøp av varer og tjenester er basert på anbudskonkurranser til prosjekter og rammeavtaler med grossister og direkteleverandører. 

Vi setter tydelige krav til HMS, kvalitet, miljø, etiske retningslinjer og god forretningsskikk hos våre leverandører og samarbeidspartnere.

EHF-faktura

Otera aksepterer kun EHF-faktura. Elektronisk faktura reduserer behandlingstiden og sparer miljøet. Alle fakturaer må ha et ordrenummer eller prosjektnummer og en kontaktperson. 

Benytt organisasjonsnummer
Otera Infra AS - 995 845 067
Otera Traftec AS - 897 603 632

Kontakt