Leverandører

Vi er en profesjonell innkjøper, og en pålitelig partner som behandler våre leverandører likt.

Innkjøp av varer og tjenester er basert på anbudskonkurranser til prosjekter og rammeavtaler med grossister og direkteleverandører. 

Vi setter tydelige krav til HMS, kvalitet, miljø, etiske retningslinjer og god forretningsskikk hos våre leverandører og samarbeidspartnere.

EHF-faktura

Otera aksepterer kun EHF-faktura. Elektronisk faktura reduserer behandlingstiden og sparer miljøet. Alle fakturaer må ha et ordrenummer eller prosjektnummer, en kontaktperson og minimum 45 dagers forfall.