HMS

Ansatte i Otera skal være minst like friske når de går hjem, som da de kom på jobb. Vårt HMS-slagord Hver medarbeider sikkert hjem understreker nettopp dette. Vi kan ikke akseptere at folk skader seg på jobben.

Visst er det viktig at jobben gjøres effektivt og lønnsomt, men sikkerhet er alltid viktigst. Vi ønsker ansatte som har et bevisst forhold til risiko, og som gjør det som er nødvendig for å unngå skader.

I Otera har vi kultur for å ta vare på hverandre, blant annet gjennom å våge å si fra til kolleger som kan havne i en farlig situasjon eller som slurver med sikkerheten. Det er ikke bare lov å si fra, det er også forventet at man gjør det.

Registrerte uønskede hendelser

Av og til skjer det ting som ikke skulle skjedd. Da skal vi lære og bli bedre.

Innrapporterte og registrerte uønskede hendelser (RUH) skjerper fokus på sikkerhet og bidrar til færre ulykker. Å melde fra om uønskede hendelser er det enkleste og viktigste virkemiddelet vi har for å redusere antallet ulykker. All erfaring viser at en økning i RUH-er gir en nedgang i ulykker.

Otera har som mål å få minst fire RUH-er per ansatt per år.

Otera Traftec AS

Bjørumsvegen 27
4820 Froland
Norge

Otera Infra AS

Stemmane 4C
4636 Kristiansand
Norge