Skip to main content

Otera er et privat infrastruktur-selskap bestående av over 500 medarbeidere som med kompetanse, teknologi og iver bygger og drifter vårt elektriske samfunn.

Vi har tilgang til de mest avanserte teknologiske løsningene og tar på oss store, komplekse prosjekter. Samtidig er vi en smidig, fleksibel organisasjon med korte beslutningslinjer. Vi har en tradisjon for å finne løsninger, og en arbeidskultur preget av stor innsatsvilje.

Effektiv utnyttelse av elektrisk energi er en av de viktigste drivkreftene i samfunnsutviklingen. Oteras kjernevirksomhet er å koble samfunnet til kraftkildene. Vi prosjekterer, monterer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer strømsystemer i krevende prosjekter for offentlig og privat virksomhet.

Otera tar ansvar for elektrisk infrastruktur innen elkraftproduksjon og samferdsel. Vi bygger og drifter høyspent- og lavspentanlegg, og vi sørger for strøm til vei og bane i hele landet. Når det bygges ut klimavennlige kraftkilder som vind, vann og fjernvarme, når infrastrukturen i samfunnet automatiseres eller kobles til avansert datateknologi, da sørger Otera for at elektrisiteten flyter som den skal.

Vår organisasjon

Otera AS består av selskapene Otera Infra som har hovedkontor i Kristiansand, og Traftec som har hovedkontor i Froland.

Otera Infra har i tillegg et datterselskap, Oppland Elektro AS, som har hovedkontor i Gausdal.

Selskapene er også representert med kontorer i Ålesund, Ulsteinvik, Trondheim, Bergen, Haugesund, Sandnes, Flekkefjord, Lyngdal, Mandal, Evje, Valle, Åmli, Froland, Skien, Porsgrunn, Drammen, Langhus, Gjøvik og Hamar.

Otera AS eies av Vinci Energies

Ledelsen

Aslak Andersen

Daglig leder
Otera Infra

Øystein Stebekk

Daglig leder
Otera Traftec