20131106_7441

Om Otera

Otera er et privat infrastruktur-selskap bestående av over 400 hverdagshelter som med kompetanse, teknologi og iver bygger og drifter vårt elektrisk samfunn.

Vi har tilgang til de mest avanserte teknologiske løsningene og tar på oss store, komplekse prosjekter. Samtidig er vi en smidig, fleksibel organisasjon med korte beslutningslinjer, tradisjon for å finne løsninger, og en arbeidskultur preget av stor innsatsvilje.

Effektiv utnyttelse av elektrisk energi er en av de viktigste drivkreftene i samfunnsutviklingen. Oteras kjernevirksomhet er å koble samfunnet til kraftkildene. Vi prosjekterer, monterer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer strømsystemer i krevende prosjekter for offentlig og privat virksomhet.

Otera tar ansvar for elektrisk infrastruktur innen elkraftproduksjon og samferdsel. Vi bygger og drifter høyspent- og lavspentanlegg, og vi sørger for strøm til vei og bane i hele landet. Når det bygges ut klimavennlige kraftkilder som vind, vann og fjernvarme, når infrastrukturen i samfunnet automatiseres eller kobles til avansert datateknologi, da sørger Otera for at elektrisiteten flyter som den skal.

Vår organisasjon

Otera AS, med hovedkontor i Grimstad, består av to selskaper: Otera Infra som har hovedkontor i Kristiansand, og Otera Traftec som har hovedkontor i Froland.

Selskapene er også representert med kontorer i Trondheim, Bergen, Haugesund, Sandnes, Flekkefjord, Lyngdal, Mandal, Evje, Valle, Åmli, Grimstad, Froland, Skien, Porsgrunn, Drammen, Langhus og Hamar.

Otera AS eies av Roadworks (80,5 prosent) og Agder Energi (19,5 prosent).

Ledelsen