grenland_e18_2445-(1)
Tom Erik Stensrød er prosjektleder for Otera under arbeidet med ny europavei i Telemark.

Sørger for strøm til ny E18

Otera Infra sørger for strøm til den nye europaveien mellom Rugtvedt og Dørdal i Telemark.

- I første omgang handler det om byggestrøm, og om å legge om høyspent- og lavspentlinjer som den nye veitraseen støter på. Men før veien åpner, har vi også lagt strøm langs den 18 kilometer lange strekningen, sier prosjektleder Tom Erik Stensrød for Otera i Grenland.

Det er det nye statlige selskapet Nye Veier som bygger ny E18 mellom Rugtvedt og Dørdal. Dagens E18 skal erstattes med ny firefelts motorvei beregnet for 110 kilometer i timen.

Arbeidet startet våren 2017, og veien er ventet å være trafikkert før jul 2019. Prosjektet har en kostnadsramme på 4,3 milliarder kroner.

- Vi er engasjert av Skagerak Nett for å ivareta netteiers interesser under utbyggingen, og for å bistå når strømlinjer kommer i veien. I mange tilfeller legger vi om eksisterende linjer for å slippe maskinene til, sier Stensrød.

Otera Infra i Grenland har fire montører på jobben, men vil øke bemanning når arbeidet med kabeltrekking starter i siste halvdel av prosjektperioden.

- Dette er ganske standard arbeidsoppgaver for oss. Utfordringen er at prosjektområdet er stort og mye skjer parallelt. Mye fjell skal skytes, og det er ikke alltid lett for entreprenøren å vite hvor langt man kommer på en dag. Ved flere tilfeller har vi blitt kalt ut på kort varsel for å passe på at linjer ivaretas under sprengningsarbeidet. Fremdriften i prosjektet er upåklagelig, og vi bidrar til det, sier Stensrød.

Ny E18 Rugtvedt-Dørdal er lagt relativt høyt i terrenget, slik at det ikke er noen tunneler i hele dens lengde. Det er derimot ti bruer med samlet lengde på 1820 meter. I tillegg kommer tre mindre miljøtunneler.