droner_satser
Otera Infra er ute å tester droner

Otera satser på droner og egne piloter

I løpet av de nærmeste ukene skal fem ansatte i Otera Infra få opplæring i bruk av droner.

- Før sommeren vil vi ha fire sett med komplett droneutstyr plassert på ulike avdelinger, sier Geir Aabel, direktør for Elkraft Agder.

Han håper at dronene skal bidra til å effektivisere arbeidet ute i feltet.

- Mulighetene er mange og teknologien er i stor utvikling. F.eks. vil droner kunne lette arbeidet under feilretting på linjer, spesielt når feil skal lokaliseres. I stedet for at vi må klarte opp en fjellskråning for å nå en mast, så kan vi fly opp og inspisere masten. Dette kan vi spare mye tid på, spesielt dersom det viser seg at det ikke er noe feil, sier han.

- Vi tenker også at droner vil være nyttig når vi skal på befaring i en tilbudsfase. Dokumentasjonen vi kan innhente ved hjelp av droner gjør at vi får et bedre grunnlag for vurdering av prosjekter. Videre finnes det mange muligheter som vi ønsker å teste ut, f.eks. live-streaming av objekter til en kontrollør på nettsentralen.

Det er regionsleder, Andrè Erikssen som skal ha hovedansvaret for dronesatsingen i Otera Infra. Andrè har tidligere tatt flysertifikat for microfly, og har noe piloterfaring. Han har derfor kjennskap til aerodynamikk og meteorologi, og kan allerede en del om prinsipper for flyving.

- Dette blir starten på vår dronesatsing, og på sikt ser vi for oss at vi vil sertifisere flere. Nå vil vi først komme i gang for å gjøre oss noen erfaringer. Behovet for å utvide satsingen vil vi vurdere fortløpende, sier Geir.

Anders Martinsen vil stå for opplæringen og sertifisering av ansatte i Otera Infra. Sertifiseringen blir på det øverste nivået, som gir dronepilotene lov til å fly nærme nok objektene som skal undersøkes.