lerlinger_samferdsel_2672-(1)
Fra venstre: Lærlingene Åsmund Sætevik Færvik og Simon Lia Omdalsmoen, faglig ansvarlig Svein Erik Fone og HMS-leder Kjell Inge Askeland.

Nye lærlinger innen samferdsel

For første gang på lenge har Otera tatt inn lærlinger innen samferdsel.

- Vi har alltid hatt mange små og mellomstore prosjekter, spredt over hele landet. Da har det vært vanskelig å sende lærlinger Norge rundt for å få tilstrekkelig erfaring i løpet av læretiden. Nå starter vi et toårig prosjekt på E18 mellom Arendal og Tvedestrand, og dermed har vi en helt annen mulighet til å satse på og følge opp lærlinger, sier Kjell Inge Askeland, HMS-leder i Otera.

Etter en rekrutteringsrunde på Sam Eyde skole i Arendal i vår, var det mange som ønsket å ha læretiden sin i Otera. Valget falt på Åsmund Sætevik Færvik (18) og Simon Lia Omdalsmoen (17).

- Begge er lokale gutter med gode holdninger og god kunnskap. De har også nær familie som er eller har vært i bransjen, så de vet nok mye om hva de går til, sier Askeland.

GLEDER SEG TIL Å JOBBE
Etter to år på videregående skole ser lærlingene virkelig fram til å komme i gang.

- Om jeg hadde hatt muligheten, så hadde jeg begynt å jobbe for lenge siden. Jeg gleder meg veldig til å gå løs på ny E18, sier Færvik.

Han liker spesielt at Otera tilbyr intense arbeidsperioder med tilhørende lange friperioder.

- Jeg er veldig interessert i alternative arbeidstider. At Otera har turnuser med mye jobbing og mye fritid, passer meg helt utmerket. Da kan jeg få tid til å reise og gjøre andre ting i friperiodene, sier Færvik.

Omdalsmoen ser fram til å arbeide utendørs og går gjerne løs på litt tyngre arbeid.

- Jeg vil mye heller ta noen tunge tak på E18 enn å jobbe som elektriker i en bolig. Jeg liker å bruke kroppen, sier Omdalsmoen.

STARTER TIL HØSTEN
Etter sommerferien skal lærlingene et par uker på kurs, før de slipper løs i veiprosjektet. Når veien står ferdig vil de være et langt steg nærmere målet om å bli elektriker.

- Jeg er glad for tilbudet fra Otera. På skolen er det foreløpig bare en fjerdedel som har fått tilbud om læreplass. Jeg fikk faktisk to tilbud, men førstevalget mitt var Otera, sier Færvik.

HAR HULL Å FYLLE
For samferdselsavdelingen i Otera er det en bevisst strategi å ta inn unge læregutter.

- Snittalderen er høy, og vi står foran et generasjonsskifte. Åsmund og Simon er tatt inn med tanke på at de skal være her. Vi lærer dem ikke opp for å kaste dem ut. Om læretiden viser at de duger, så vil de få jobb i Otera, sier Askeland.

Simon Lia Omdalsmoen (t.v.) og Åsmund Sætevik Færvik er klar for læretid i Oteras samferdselsavdeling.Simon Lia Omdalsmoen (t.v.) og Åsmund Sætevik Færvik er klar for læretid i Oteras samferdselsavdeling.