charles_wilhelmsen_2435-(1)
Charles Wilhelmsen er daglig leder for Otera i Grenland.

Kjemper om ny storavtale med Skagerak Nett

Otera er blant fem selskap som har levert tilbud på ny rammeavtale med Skagerak Nett. Hvem som vinner avgjøres før jul.

- Vi får gode tilbakemeldinger på jobben vi gjør, så vi er optimister og tror på ny rammeavtale, sier Charles Wilhelmsen, daglig leder for Otera Infra i Grenland.

Siden 2013 har Otera Infra arbeidet for netteieren i Telemark og Vestfold. Rammeavtalen som ble inngått den gangen, gjorde det mulig for Otera å etablere seg med full styrke i regionen.

- Avtalen med Skagerak Nett er et være eller ikke være for Otera Infra i Grenland. Derfor er vi selvsagt spent, sier Wilhelmsen.

Sist ble tre leverandører valgt: Otera Infra, Nettpartner og Laugstol (tidligere Skagerak Elektro). Denne gangen har også Infratek og Oneco levert tilbud.

- Det er hard konkurranse om avtaler som dette. Skagerak Nett antyder investeringer på 250-300 millioner kroner i året i fem år fremover. Det er klart det er attraktivt for mange å levere tilbud da, sier Wilhelmsen.

Skagerak Nett har selv en mannskapsstyrke som tar unna omtrent halvparten av jobbene, men er avhengig av dyktige leverandører til å gjøre resten.

- Når det totale investeringsvolumet øker, blir det mer å gjøre for de eksterne leverandørene. Dersom vi vinner en ny rammeavtale, tror vi aktivitetsnivået vil øke, sier Wilhelmsen.

I tilbudsprosessen har Skagerak Nett kopiert deler av Agder Energis Agdermodellen og Smartnett Sør. Leverandørene er bedt om å levere rundt 100 produktark som er forventet å dekke rundt to tredjedeler av alle bestillinger. Den siste tredjedelen bestilles direkte fra leverandører med rammeavtaler, eller lyses ut som minikonkurranser mellom leverandører med rammeavtaler.

- Vi har gjort alt vi kunne for å vinne en ny avtale. Vi var et team som jobbet 15 timer om dagen i fire uker for å prise og skrive tilbudet. Vi lærte mye av den forrige runden, og vi har lært mye underveis de siste årene. Så magefølelsen er god. Det første avklaringsmøtet gav oss også tro på at vi er aktuelle for videre arbeid for Skagerak Nett, sier Wilhelmsen.