flekkeroy448-kopi
Espen Stubstad (foran), Tobias Mørk (midten) og Benjamin Osmundsen tar i et tak på Flekkerøy i Kristiansand.

Gir strøm til nytt boligfelt

Otera sørger for nødvendig elektrisk infrastruktur til et boligfelt under utbygging på Flekkerøy i Kristiansand.

Siden mai har et Otera-lag på fire personer arbeidet på Flekkerøy, som har en stor fastboende befolkning og mange fritidseiendommer. Spesielt i området Paulen er det mye hyttefolk, men her skal det også bygges nye boliger.

- Vi river ei høyspentlinje for å gi plass til nye hus, og samtidig setter vi opp to nettstasjoner som skal distribuere strøm til de nye boligene, sier Aleksander Osmundsen.

To kilometer høyspentkabler er allerede lagt i bakken og distribusjonsnettet til de rundt 70 nye tomtene i området er også på plass.

- Nå skal den gamle høyspentlinja rives, og så regner vi med å være ferdig med alt arbeid før sommeren, sier Osmundsen.

BESTOD FAGPRØVEN
Han har hatt med seg lillebror Benjamin Osmundsen, samt Tobias Mørk og Espen Stubstad. De to sistnevnte startet som lærlinger, men er nå fagarbeidere.

- Tobias og Espen tok fagprøven på dette prosjektet. Begge bestod, men feiring har det ikke blitt tid til. Det er for travelt og utbygger vil selvsagt ha ferdigstilt tomtene så raskt som mulig. Vi får ta det igjen siden, sier Aleksander Osmundsen.

Tobias Mørk og Espen Stubstad startet som lærlinger, men bestod fagprøven i løpet av prosjektet.

Tobias Mørk og Espen Stubstad startet som lærlinger, men bestod fagprøven i løpet av prosjektet.

Aleksander Osmundsen og Otera-laget har lagt høyspentlinjer i bakken og skal rive høyspentlinja for å gjøre plass til flere boliger.

Aleksander Osmundsen og Otera-laget har lagt høyspentlinjer i bakken og skal rive høyspentlinja for å gjøre plass til flere boliger.