tunnel_otera_2052-(1)
Montør Herman Wallentinsen og de andre Otera-montørene har installert nye LED-lamper i Baneheia- og Oddernestunnelene.

14 måneders nattarbeid i tunnelene

20 mann fra Otera jobber om natten i 14 måneder for å skifte alt elektroteknisk utstyr i to E18-tunneler gjennom Kristiansand.

Prosjektet Rehabilitering Baneheia- og Oddernestunnelene startet i april 2017.

- Vi har to lag av 9 mann som jobber hver sin uke – fra 21.30 til 06.00 sju dager i uken, forteller senior prosjektleder Per Tveiten i Otera.

Hver natt stenges det vestgående løpet av de to tunnelene, som ligger like etter hverandre, slik at mannskap fra Otera og flere andre selskaper kan slippe inn. Lifter og annet utstyr kjøres inn i tunnelen og nattens arbeid kan starte.

- Oppgaven er å bytte ut hele det elektriske anlegget i tunnelene. Alt skal bygges nytt før vi demonterer det gamle utstyret. Det er en utfordring å få plass til det nye utstyret ved siden av det gamle, men foreløpig har det gått bra, sier Tveiten.

Som underleverandør til Skanska skal Otera etter planen levere rundt 25.000 timer inn i prosjektet.

- Det er med andre ord et kjempestort prosjekt for oss, men samtidig midt i kjernen av hva vi er gode på, sier Tveiten.

Arbeidet i det vestgående løpet av tunnelene skal være ferdig i løpet av oktober 2017, mens hele prosjektet skal sluttføres innen sommeren 2018.

I tillegg til Per Tveiten ledes prosjektet av assisterende prosjektleder Yngve Finne og anleggsleder Kåre Birkemo.

Montør Herman Wallentinsen (t.v.) og senior prosjektleder Per Tveiten i Otera i arbeid i tunnelene i Kristiansand.

Montør Herman Wallentinsen (t.v.) og senior prosjektleder Per Tveiten i Otera i arbeid i tunnelene i Kristiansand.

Montør Herman Wallentinsen (fra venstre), anleggsleder Kåre Birkemo og senior prosjektleder Per Tveiten forbereder seg før veien stenges og tunnelene åpnes for arbeid.

Montør Herman Wallentinsen (fra venstre), anleggsleder Kåre Birkemo og senior prosjektleder Per Tveiten forbereder seg før veien stenges og tunnelene åpnes for arbeid.

Arbeidet foregår i de vestgående tunnelløpene, mens all trafikk ledes inn i det østgående løpet.

Nye LED-lys monteres.