Skip to main content

Ny regionalnettforbindelse mellom Finså kraftverk og Ertsmyra transformatorstasjon

10. mai 2021

Otera Infra skal stå for bygging av ny regionalnettforbindelse mellom Finså kraftverk og Ertsmyra transformatorstasjon for Agder Energi Nett AS. Prosjektet ligger i Sirdal kommune i Agder.

Det skal legges 132 kV kabel sammen med fiberkabel og jordledere i hele traseens lengde. I deler av traseen legges 22 kV kabel, eller rør for fremføring av fremtidige 22 kV distribusjonskabler. Kabelgrøften fra Finså til Ertsmyra er ca. 4,6 km.

– Otera er stolte over å ha fått prosjektet i tett konkurranse med andre aktører. Tildelingen viser at vår satsing på spesialkompetanse har blitt lagt merke til i markedet, sier Andre Erikssen, avdelingsleder for Elkraft Prosjekt i Otera Infra.

Otera Infra har ansvaret for alle arbeider i prosjektet som grøfter, føringsveier, kabler og elektroarbeider. Prosjektet er omfattende med mange grensesnitt mot offentlig infrastruktur, boring av kabeltunnel, store kabler og høyspentskjøter som krever spesialkompetanse.

Prosjektet startet nå i mars og forventes ferdig i november 2022.