Skip to main content
oversiktsbilde over skogsterreng og strømmaster

Ny kontrakt med Bane Nor

8. juli 2019

Otera Infra har inngått kontrakt med Bane Nor om rivning av betongmastlinje mellom Øye og Sira.

Bane Nor, som er et statelig foretak med ansvar for den nasjonale jernbane-strukturen, har tildelt Otera Infra kontrakten med å rive en gammel 66 kV betong-mastlinje mellom Øye transformatorstasjon i Kvinesdal og Sira omformerstasjon i Flekkefjord.

Prosjektet er en totalentreprise og omfatter demontering av fasetråder og riving av ca. 160 master. Arbeidet starter opp i august og vil pågå i ca. 1 år fremover. Otera Infra ser frem til et spennende prosjekt og godt samarbeid med Bane Nor, underentreprenører og alle grunneiere i området.

Otera Infra opplever Bane Nor som en fremoverlent kunde og vi ønsker å kunne være med å bidra i utbyggingen av infrastrukturen innenfor samferdsel og jernbane. Derfor har vi involvert oss i mange spennende forespørsler innenfor dette fagområdet.