2020_09_18_13_10_traftec_ot_1342_bt

Avdelingsleder Agder - Otera Traftec AS, Froland

Otera Traftec AS planlegger, bygger og drifter elektrisk infrastruktur for offentlig og privat samferdsel. Selskapet leverer komplette elektriske anlegg til vei, tunnel og jernbane. Selskapet har en bred geografisk dekning og utfører prosjektet over hele landet.

Vi ser nå etter ny avdelingsleder for Agder.

I stillingen vil du ha ansvar for daglig drift og ledelse av våre medarbeidere i en godt etablert avdeling. Våre avdelingsledere er operative driftspersoner som har god forståelse for leveranse og driftsøkonomi. Vi ønsker oss en synlig leder, med interesse for å være ute i felten og har god forståelse for det praktiske i arbeidet. Våre kunder er store offentlige aktører som Statens vegvesen, Fylkeskommunen, Kristiansand kommune og private bedrifter.

Våre medarbeidere skal være minst like friske når de går hjem som når de kom på jobb. Med arbeid langs trafikkerte veier krever dette at du har god HMS forståelse og evner å bygge en god sikkerhetskultur. Du er en foregangsperson for at avdelingen leverer rett kvalitet og følger våre rutiner, forskrifter og kontraktsfestede krav.  Du vil lede 28 kompetente medarbeidere, hvor 19 er lokalisert i Froland og 9 i Kristiansand. Stillingen er lokalisert i Froland, og rapporterer til daglig leder.

Viktigste arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av avdelingens ansatte
 • Fokus på bunnlinjen og jakte forbedringer
 • Bygge gode team og videreutvikle en tillitsbasert kultur
 • Kontrakts- og økonomiforståelse
 • Kontinuerlig forbedre den digitale hverdagen hos dine medarbeidere
 • Oppdaterte arbeidsplaner og ukeplaner
 • Kommunisere og følge opp at interne rutiner, forskrifter og kontraktskrav etterleves
 • Månedlig rapportering av aktivitet og økonomi
 • Delta i bedriftens ledergruppe og bidra aktivt til å styrke bedriftens konkurransekraft

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør utdannelse eller teknisk fagskole
 • Elektro som fagbakgrunn er en stor fordel
 • Bør helst ha erfaring med ulike elektroanlegg
 • Ledererfaring

Personlige egenskaper
Vi gir våre ledere ansvar og frihet til å utøve sin rolle. Derfor må du trives med å jobbe selvstendig og finne gode løsninger for å optimalisere driften i din avdeling. Du trives med å jobbe i team, utvikle og hjelpe andre. Vi ser etter en avdelingsleder som tar initiativ og gir det lille ekstra for å få til gode løsninger. Som leder er du synlig og lyttende. Du setter og kommuniserer tydelige mål og gjennom det gode eksempel viser hva som kreves for å skape ønskede resultater. Du setter alltid sikkerheten først.

Vil du være med å bygge og drifte vårt elektriske samfunn i et marked med god vekst og spennende fremtidsutsikter?

Vi tilbyr

 • Hyggelige og dyktige kollegaer i et uformelt miljø
 • En variert hverdag innenfor stabile ryddige rammer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • En kultur hvor vi tar vare på hverandre

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte rekrutteringsrådgiver Georg Torjusen, Partner i Inceptro på 970 05 909 eller georg.torjusen@incepto.com eller daglig leder i Otera Traftec, Øysten Stebekk på 478 50 500 eller oystein.stebekk@traftec.no

Søknadsfrist: 6. desember 2020. Last opp din søknad og CV her.

Om Otera AS
Otera er et privat infrastruktur-selskap bestående av over 400 hverdagshelter som med kompetanse, teknologi og iver bygger og drifter vårt elektriske samfunn. Otera AS har hovedkontor i Grimstad og består av to selskaper; Otera Infra med hovedkontor i Kristiansand og Otera Traftec med hovedkontor i Froland. Otera AS eies av Roadworks (80,5 prosent) og Agder Energi (19,5 prosent).

For mer informasjon om stillingen kontakt