Skip to main content

Lærlingene er i gang

6. september 2023

Lærlinger er en viktig del av Otera Infra sin langsiktige planlegging. Vi som firma er helt avhengig av å kunne fylle på en allerede velsmurt organisasjon med nye unge krefter

I år har vi tatt  inn 13 Energimontør lærlinger, som hadde sin første dag på jobb i August 2023. Disse er ganske jevnt fordelt på våre lokasjoner.

Det stilles høye krav, både til lærlingene og Infra som arbeidsgiver. Kontinuerlig opplæring, trivsel. motivasjon og stadig fokus på sikkerhet er hjørnesteiner i vår filosofi om å få tak i de beste ansatte. Proaktive lærlinger som jobber sammen med rutinerte Energimontører, er en av nøklene til suksess.

På bildet er våre kommende nye kollegaer,  sammen med daglig leder, Aslak Andersen