Koronaviruset: Hvordan vi møter situasjonen

Kjære kunder, ansatte, leverandører og samarbeidspartnere,

Otera AS tar koronaviruset på alvor og har innført en rekke ekstraordinære tiltak. Selskapene har en samfunnsviktig funksjon i forhold til drift og vedlikehold av infrastruktur for energi og samferdsel i en situasjon der tilgang på elektrisitet vil være svært kritisk for hele befolkningen.

Det er nedsatt beredskapsgruppe i hvert selskap som koordinerer all informasjon både eksternt som internt. Beredskapsgruppen har lagt til grunn en plan for nøkkelpersonell og kompetanseoverføring slik at driften kan opprettholdes så normalt som mulig ovenfor kunder og samarbeidspartnere.

Spørsmål kan rettes til

Aslak Andersen

Daglig leder
Otera Infra

Øystein Stebekk

Daglig leder
Otera Traftec
Otera Traftec AS

Bjørumsvegen 27
4820 Froland
Norge

Otera Infra AS

Stemmane 4C
4636 Kristiansand
Norge