Skip to main content

Lærlingene er i gang

Lærlinger er en viktig del av Otera Infra sin langsiktige planlegging. Vi som firma er helt avhengig av å kunne fylle på en allerede velsmurt organisasjon med nye unge krefter

I år har vi tatt  inn 13 Energimontør lærlinger, som hadde sin første dag på jobb i August 2023. Disse er ganske jevnt fordelt på våre lokasjoner.

Det stilles høye krav, både til lærlingene og Infra som arbeidsgiver. Kontinuerlig opplæring, trivsel. motivasjon og stadig fokus på sikkerhet er hjørnesteiner i vår filosofi om å få tak i de beste ansatte. Proaktive lærlinger som jobber sammen med rutinerte Energimontører, er en av nøklene til suksess.

På bildet er våre kommende nye kollegaer,  sammen med daglig leder, Aslak Andersen

Bygging av Storebotn transformatorstasjon

Når Storebotn transformatorstasjon nå blir bygd, har Otera Infra hatt ansvaret for omlegging av 132 kV luftlinje og montasje av 132 kV utendørsanlegg. Storebotn Transformatorstasjon ligger i Askøy kommune og BKK AS er byggherre.

Les mer

Oteraskolen

I Otera er det fokus på at den ansatte skal få utvikle seg og ha en meningsfylt arbeidsplass. I denne bransjen, som i mange andre, blir det også stadig større krav til formell kompetanse og dette har lagt grunnlaget for Oteraskolen.

Les mer