Skip to main content

Grønt skifte: Otera Traftec har montert radarstyrte LED lys på gamle E18 ved Omresletta

18. mai 2021

Otera Traftec har montert smart belysning på Omresletta utenfor Grimstad.

Det er montert 48 master med LED lys som dimmes ned til 20 % styrke når det ikke er bevegelse i veibanen. Lysene styres av radar som er montert på hver mast, og gir stor besparelse både på forbruk og kostnader. Strømforbruket på strekningen har allerede blitt redusert med opptil 75 %.

– Ved bevegelsesdeteksjoner sender alle mastene signaler om tenning fire punkter fremover, forteller Tone Lommerud Hansen, avdelingsleder Agder i Otera Traftec . I tillegg til biler reagerer radaren på sykelister og gående, og lyset tilpasses hastigheten til den som er i bevegelse. Lysene dimmes ned ett minutt etter det er registrert en bevegelse i veibanen.

Dette er den første veistrekningen i Agder med denne type belysning, og området er valgt ut ifra at det ikke blir sjenerende for naboer. I etterkant har det kommet et tilsvarende anlegg på Kjelingland i Lillesand. Hvis det blir bevilget midler fra Fylkeskommunen så sees det også på mulighetene til å montere dette på fylkesvei 407 over Temse.