elkraftmontør står med ryggen til og ser på vindmøller

Vindparker

Vi bygger den elektriske infrastrukturen i og rundt vindparker.

Vi legger alt av høyspent- og lavspentkabler i selve anlegget, og vi bygger tilførselslinjer og kabler frem til vindparken.

Vi tar oss av jording, måling og dokumentasjon, og vi legger også fiberkabler og sørger for terminering.

Otera Traftec AS

Bjørumsvegen 27
4820 Froland
Norge

Otera Infra AS

Stemmane 4C
4636 Kristiansand
Norge